Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 14 Sayı - 2
  Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 14 Sayı - 2
   
 

İÇ KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

MAKALELER


S. OSMANBEGOVIÇ-BAKŞIÇ/M.ARSLAN – Yabancı Dil Öğretim Aracı Olarak Saraybosna Gazi Husrev Bey Kütüphanesi' ndeki Türkçe-Boşnakça Sözlükler
DOI NO: 10.13062/tdid.201428257
Vildan Koçoğlu GÜNDOĞDU – Tuva Türkçesinin Diyalektleri
DOI NO: 10.13062/tdid.201428258
Serpil ERSÖZ – Türkiye Türkçesi Doğu Grubu Ağızlarında Bedduaların İşlevleri
DOI NO: 10.13062/tdid.201428259
Aytən ABBASOVA – Cengiz Dağcı'nın "Qorxunc İllər" Romanında Tarixi-Siyasi Proseslərin Milli-Mənəvi İdeallar Kontekstində Təcəssümü
DOI NO: 10.13062/tdid.201428260
Ali EROL – Ali Abbas Müznib' in Eserlerinde Romantik Tavır
DOI NO: 10.13062/tdid.201428261
Mehmet Akif OKUR – Classical Texts of The Geopolitics and The "Heart of Eurasia"
DOI NO: 10.13062/tdid.201428262
Necati İYİKAN – Almanya İle Türkiye Arasındaki Siyasi Gelişmeleri Etkileyen Parametreler: Göç AB Faktörü, Ekonomi ve Çifte Vatandaşlık
DOI NO: 10.13062/tdid.201428263
Sayim TÜRKMAN – Kore Savaşı ve Türkiye'nin Nato' ya Girişi
DOI NO: 10.13062/tdid.201428264
Hasan Taner KERİMOĞLU – İttihat ve Terakki Cemiyeti' nin Makedonya Politikası ve Çeteler Kanunu 1908-1912
DOI NO: 10.13062/tdid.201428265
Nuri MAHMUT – Melike Amannisa ve Uygur Makam Müziği Üzerine
DOI NO: 10.13062/tdid.201428266
Erkan ASLAN – Türk Halk Kültüründe Acem ve Tat Algısı
DOI NO: 10.13062/tdid.201428267
Gürol PEHLİVAN – Dede Korkut Kitabı' nda Oturma Düzeni Üzerine Yeni Bir Bakış
DOI NO: 10.13062/tdid.201428268
Elmurod KHOLMATOV – SSCB Döneminde Özbek Halk Koşıklarında Lenin ve Komünizmin Methedilmesi
DOI NO: 10.13062/tdid.201428269
Matluba MURADOVA – Zerefşan Vadisi Özbeklerinde Düğün Gelenekleri ve Düğünlerde İcra Edilen Türküler
DOI NO: 10.13062/tdid.201428270

KİTAP DEĞERLENDİRME
• Mustafa GÜLTEKİN – Kazan Tatar Masalları (İnceleme-Metinler) – Elif Serra ŞAMLIOĞLU ÇİÇEK
DOI NO: 10.13062/tdid.201428480

VEFAYATNAME

Ferah TÜRKER - Âşık Şeref Taşlıova'yı Kaybettik

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI