Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 13 Sayı - 2
   
 

İÇ KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

MAKALELER


Süleyman ELİK – Nükleer Teknoloji ve Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu Ekseninde Türkiye-İran İlişkilerine Tematik Bir Yaklaşım 1945-2013.
DOI NO: 10.13062/tdid/201322341
Oktay BİNGÖL – Arap Baharı ve Orta Doğu: Çok Eksenli Güç Mücadelesinde Denge Arayışları
DOI NO: 10.13062/tdid/201322342
Cihat AYDOĞMUŞOĞLU– Safevî, Kaçar ve Babür Bayrakları Üzerine Bir Değerlendirme
DOI NO: 10.13062/tdid/201322343
Yaşar KALAFAT – Güney Azerbaycan/Kuzey İran'da Türk Kültür Coğrafyası Halk İnançlarında Mitolojik Tespitler
DOI NO: 10.13062/tdid/201322344
Gülcan KARİNİ – Halhal (İran) Efsanelerine Eş Zamanlı Yaklaşımlar: Al Karısının Kolyesi ve Sümerler
DOI NO: 10.13062/tdid/201322345
Fazıl ÖZDAMAR – Tebrizli Âşık Ali'nin Kanatlı Ses Şiiri ve Bahtiyar Vahapzâde'nin Bu Âşığa Cevabı
DOI NO: 10.13062/tdid/201322346
Maliheh AZİZPOUR – Güney Azerbaycan'ın Çağdaş Edebiyatında Habip Sâhir
DOI NO: 10.13062/tdid/201322347
Hasan Kağan YAYLA – Huşeng Caferî'nin "Akkışka" Şiiri Üzerine Bir İnceleme
DOI NO: 10.13062/tdid/201322348
Ayşe ATAY – Ali EROL – Resul Rıza'nın Şiirlerinde "Ezop Dili"
DOI NO: 10.13062/tdid/201322349
Mousa RAHİMİ – Dil Hayâtiyeti Bağlamında Horasan Türklerinin Bugünkü Durumu
DOI NO: 10.13062/tdid/201322350
Abdulkadir ATICI – Sungur Türkçesi Atasözü Örnekleri
DOI NO: 10.13062/tdid/201322351
Mehmet ARSLAN – Kuzey Kafkasya Coğrafyasında Yaşanan Etno-Politik Sorunların Çözümünde Kumuk Türkçesinin Önemi
DOI NO: 10.13062/tdid/201322352
Didar ANNABERDİYEV – Türkmen Halk Biliminde Atasözü Tanımlamalarına Genel Bir Bakış
DOI NO: 10.13062/tdid/201322353
Mehmet ALPARGU – 19. Yüzyılda Buhara Hanlığı'nda Bir Seyyah ve Tabip: Johann Martin Honigberger
DOI NO: 10.13062/tdid/201322354
Perihan ÖLKER – Tuğba AKTAŞ – Tanzimat Fermanının Metindilbilimsel Çözümlenmesi
DOI NO: 10.13062/tdid/201322355
Betül COŞKUN – Mektup Hikâye Türü ve 'Hanım Mektupları' Yapı-Üslup
DOI NO: 10.13062/tdid/201322356
Hasan YÜREK – Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın "Rüya"ları
DOI NO: 10.13062/tdid/201322357
Ahmet KARAÇAVUŞ – XX. Yüzyıl Başlarında Türk ve Yabancı Algısında Pan- Türkist ve/veya Pan-Turanist Coğrafya ve Turanî Halklar
DOI NO: 10.13062/tdid/201322358
Mustafa ŞAHİN – Ortaçağ İslâm Dünyasında Ayyârlar
DOI NO: 10.13062/tdid/201322359
Abdullah TEMİZKAN – XVIII. ve XIX. Yüzyılda Rusya'nın Kuzey Kafkasya'yı Kolonileştirmesinde Kozakların İşlevi
DOI NO: 10.13062/tdid/201322360

Kürşat YILDIRIM –Avarlar
DOI NO: 10.13062/tdid/2013XIII2365

John Mason Smith - Moğol İranında Gümüş Para-SON
DOI NO: 10.13062/tdid/201322361

İlhan BAŞGÖZ –Hikaye Anlatma Geleneği
DOI NO: 10.13062/tdid/2013XIII2366

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI