Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 13 Sayı - 1
   
  KÜNYE

İÇİNDEKİLER

MAKALELER


Toğrul HALİLOV – Nahçivan Arkeolojik Yapılarında Ortadoğu Kültürünün İzleri
DOI NO: 10.13062/tdid20131694
Samir KERİMOV – Arran'ın Orta Çağ Sehirlerinin Su Tesisatları
DOI NO: 10.13062/tdid20131695
Emrullah KALELİ – Haçlı Seferleri Zamanında Avrupa'da Antisemitizm (1096- 1190)
DOI NO: 10.13062/tdid20131696
Ali SÖNMEZ – Ayastefanos Antlasması'nın Gölgesinde ABD Eski Baskanı Grant'ın
Türkiye Ziyareti

DOI NO: 10.13062/tdid20131697
Sertif DEMİR – Carmen RIJNOVEANU – Suriye Krizinin Küresel ve Bölgesel Politik Dinamikler Üzerine Etkisi
DOI NO: 10.13062/tdid20131698
Uğur ÜÇÜNCÜ – Atatürk'ün Cenaze Merasimi Sırasında Türkiye'de Yapılan
Matem Törenleri

DOI NO: 10.13062/tdid20131699
Ayse ULUSOY TUNÇEL – Tiyatro Eserlerinde Oyun Kisisi Olarak "Atatürk"
DOI NO: 10.13062/tdid20131700
Erhan AKTAS – Mehmet Fuat Köprülü'de Folklor ile Halk Edebiyatı Algısı ve
Bunlar Üzerine Yaptığı Çalısmalar

DOI NO: 10.13062/tdid20131701
Zeki KAYMAZ – Ermeni Harfli Bir Türkçe Atasözleri Kitabı
DOI NO: 10.13062/tdid20131702
Umay TÜRKES GÜNAY – Folklor ve Siber Çağ
DOI NO: 10.13062/tdid20131703
Mamatkul JURAYEV – Zebinisa RESULOVA – Saçın Büyü Yapma Özelliği ve
Özbek Halk Masallarında Ele Alınması

DOI NO: 10.13062/tdid20131704

KİTAP DEĞERLENDİRME

Engin BERBER – Taner BULUT – Tülay GÜL – Ali Orhan İlkkursun'un Anıları -
Osman KARATAY

DOI NO: 10.13062/tdid20131705
Mehmet Naci ÖNAL – Muğla Masalları – Fazıl ÖZDAMAR
DOI NO: 10.13062/tdid20131706
Ahmet TASAĞIL – Kök Tengri'nin Çocukları – Yasar SİMSEK
DOI NO: 10.13062/tdid20131707

VEFEYÂT

Prof. Dr. Serif AKTAS'ın Ardından – Ali EROL

YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI