Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 11 Sayı - 1
   
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 11 Sayı - 1
 
  İÇİNDEKİLER
  MAKALELER
  Yusüpcan YASİN – Moğol İmparatorluğu Dönemine Kadar Türklerde Tercüme
  Fikret TÜRKMEN – Oğuzların İdari Yapı ve Boy Teskilatlarında Dikotomik
Özellik
  Shoira USMANOVA – Altay Dillerinde Üst Giysi Adları
  Münis CUREYEVA – "Kodeks Kumanikus"ta Bilmeceler ve Özbek Folkloründeki
Sekilleri
  Rövsen ALİZADE – Tıva ve Sor Kahramanlık Destanlarında Mitolojik Motifler
  Erhan AKTAS – Altay ve Tıva Türk Destanlarında "Haber Verme" Motifi Üzerine
Genel Bir Değerlendirme
  Muvaffak DURANLI – Vatslav Leopold Serosevski'nin "Yakuyskie Rasskazı" Adlı
Eseri.
  Samirza TURDİMOV – Özbek Köroğlu Dairesindeki Sakibülbül Sembolü Üzerine
Düsünceler
  Alimcan İNAYET – Nimsehit ve Edebi Faaliyetleri Üzerine
  Maksut BELEN – XVI. Yüzyıl Nasihatnamelerinden Seçkin Bir Örnek: Hızrî'nin
Âb_ı Hayât Mesnevisi
  Pınar FEDEKAR – Çizgiyi Asanlar: Cille. Türk Mitolojisinin Çizgi Filmde
Kullanılması ve Çizgi Filme Aktarılması
  Söylesi: Betül Havva YILMAZ – Misketle Kültürü Söylemek: Cille. Cordoba
Animasyon Ekibi ile Söylesi
  Rüçhan BUBUR – Kazakistan'daki Türbe_Cami Örnekleri
  Özcan ERDOĞAN – The Harmonization Problems Between Laws of Fiscal Order
and Laws of Property Order: The Turkish Case Relating to Economic Crisis
  ÇEVİRİ
  Peter GOLDEN, Sibir, Serkan ACAR
  KİTAP DEĞERLENDİRME
  Ceyhun Vedat UYGUR, Karakalpak Türkçesi Grameri, Pınar FEDAKAR
  Aleksandr İvanoviç TSEPKOV, Sibirskie Letopisi, Erhan Aktas
  Muvaffak DURANLI, Saha (Yakut) Büyü Masalları,Gonca KUZAY DEMİR
  Kürsat YILDIRIM, Türk Tarihi İçin Eski Çince-Türkçe Sözlük, Serkan ACAR
  VEFEYÂT
  YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI