Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 9 Sayı - 1

İÇİNDEKİLER

Yusuf AYÖNÜ, İzmir’de Türk Hâkimiyetinin Başlaması / The Beginning of Turkish Domination in Izmir

Naile ASKER, Ünlü Azeri Aşık Kör Nasip

Turhan ÇETİN, Beypazarı’nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Etkileri / The Tourist-Local People Interaction and the Social, Cultural and Economic Effects of Tourism in Beypazarı

Dinara DUISEBAYEVA, Muhtar Avezov’un “Abay Yolu” Adlı Romanı ile Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat”  Adlı Eserinde Örnek İnsan Tipi / The Exemplary Man Type in the Novel “Abay Yolu” by Muhtar Avezov and the Literary Work “Safahat” by Mehmet Akif Ersoy

Muvaffak DURANLI, Sibirya Türk Topluluklarının Beslenme Kültüründe Kandık / Kandık in Nutrition Culture of Siberian Turkish Communities

Ali EROL, Abbas Sehhet’in Kaleminden “Yeni Şiir” / “New Poetry” By Abbas Sehhet

Selami FEDAKAR, Özbek Mizahında Nasrettin Hoca Tipi ve Fıkraları / The Anecdotes and Figure of Nasreddin Hodja in Uzbek Humor

Osman KARATAY, Ratisbonlu Petahya’da Türkler ve Yurtları Hakkındaki Bilgiler / Excerpts from the Itinerary Book of Petachia of Ratisbon on the Turks and Their Countries

Sulayman KAYIPOV, Bir Didaktik Türkünün Derleniş Öyküsü (Veya Benim Yıla Bedel Yarım Günüm)

Ahmet NAHMEDOV, Kul Mesud’un Kelile ve Dimne Tercümesinde Bazı Arkaik Kelime ve Yapılar Üzerine / On the Arabic Words and Structures on Kelile Dimne Translation by Kul Mesud

Namıq HÜSEYNLİ, “Orta Əsr Şəmkir Şəhərinin Işiqlandirma Vastələrinə Dair” / On the question of illumination in the medieval town of Shamkir

Vasif NOVRUZOV, Akademik Kamal Talibzadə Yaradiciliğinda Mədəniyyət Məsələləri / The problems culture in the creativity of Academic Kamal Talibzade

Sadettin ÖZÇELİK, Dede Korkut Metinleri Üzerinde Tespitler (1) -Dede Korkut’ta Çözülememiş Bir İbare- / The New Corrections on the Korkut Manuscripties

Yüksel SAYAN, On the Protection of Turkish Cultural Heritage and the Consciousness of Historical Environment / Türk Kültür Mirasının Korunması ve Tarihi Çevre Bilinci Üzerine

Yüksel SAYAN, Türk Kültür Mirasının Korunması ve Tarihi Çevre Bilinci Üzerine / On the Protection of Turkish Cultural Heritage and the Consciousness of Historical Environment

Sedat TAMAY, “Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdürdüğü Anlatması”nda Asalet, Güç ve Bilgeliğin Zaferi / Victory of a Sagacious, Power and Heredity in the Narrative of “Tepegöz”

Fikret TÜRKMEN, Bahtiyar Vahabzade (1925-2009)

ÇEVİRİLER – AKTARMALAR

G. F. SATTAROV (Çeviren: İbrahim ŞAHİN), Tataristan Toponimisinde Moğolca Unsurlar

DEĞERLENDİRMELER

Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL, “Yüksel Sayan, Sivrihisar Evleri

Serpil ERSÖZ, “Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Türk Küme Sözler (Formeller) Sözlüğü 1-2

YAYIN İLKELERİ