Yazım Yayın İlkeleri

EGE ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

 

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Yaz ve Kış sayıları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergi, yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde yayın kurulu tarafından belirlenen kütüphanelere ve uluslararası index kurumlarına gönderilir.

Amaç:

• Türkiye ve Türk Dünyasında sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaları yayımlamak, bunları ulusal ve uluslararası düzeye taşımak,

• Bu alandaki çalışmaları izlemek,

• Bu alanın kuramsal ve yöntemsel gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı -Türkçe (Latin harfli olmak kaydıyla diğer Türk lehçeleri) veya uluslararası dillerden birinde yayımlamak,

• Türk Dünyası alanında bir köprü görevi görecek çalışmaların ve araştırmaların yayımlanmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak.

Konu:

Türkiye ve Türk Dünyasındaki araştırmaya, incelemeye veya derlemeye dayanan bu alanla ilgili her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren yazılar.

İçerik:

• Alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün makaleler,

• Alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve eleştiri yazıları,

• Türk Dünyası alanındaki çalışmalara kuramsal ve yöntemsel açıdan katkı sağlayacak çeviriler,

• Alandan veya yazılı kaynaklardan yapılan derlemeler Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanacak yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olma ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Sunulduğu yer belirtilmek kaydıyla, bildiriler yayıma kabul edilebilir. Bir araştırma kurumu/kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz konusu kurumun/kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı dipnotla belirtilmelidir.

Gelen Yazıların Değerlendirilmesi:

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi hakemli bir dergidir. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri bakımından incelenir ve değerlendirilmek üzere alanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar 3 yıl süreyle saklı tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra internet üzerinden en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı söz konusu dergiye devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

Yazım Kuralları:

Başlık: İçerikle uyumlu bir başlık olmalıdır. Başlık 12 kelimeyi geçmemeli, sadece ilk harfleri büyük ve koyu harflerle, 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. İngilizce başlık italik ve 11 punto büyüklüğünde, başlığın altında yer almalıdır. Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.

Yazar Adı ve Unvanı: Başlığın altında, sağa dayalı, 11 punto büyüklüğünde, adının ilk harfi büyük, soyadı tamamen büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer varsa akademik unvan da ismin önüne eklenmelidir. Yazarın varsa çalıştığı kurum, adres ve e-posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto büyüklüğünde olacak şekilde belirtilmelidir.

Özet/Abstract ve Anahtar Kelimeler/Keywords: 50 kelimeden az olmayacak ve 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yazının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmeli, Özet içinde kaynak, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Özet ve anahtar kelimelerin başlıkları kalın ve 10 punto, metinleri ise italik 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Makale Metni: Yazılar A4 boyutundaki kâğıtlara, tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı tipi ile 11 punto büyüklüğünde, dipnotlar ise 9 punto, tek paragraf aralığıyla, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Yazılar ortalama 7000 kelimeyi (20 sayfa) geçmemelidir.

Alıntılar: Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme:

• Gönderilen yazılar, referans sistemi, kaynak gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde Modern Languages Association (MLA) stilinde hazırlanmalı, kaynaklar dipnot sistemi yerine iç not olarak hazırlanmalıdır. Metin içerisinde verilecek kaynaklarda yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası aşağıdaki gibi verilecektir.

• Genel olarak kullanılan kaynağın yazarının soyadını ve sayfa numarasını parantez içinde alıntı sonuna yerleştirmek yeterlidir. Örn. (Derrida 15). Ancak aynı yazara ait birden fazla yapıta atıfta bulunuluyorsa yapıtın başlığı kısaltılarak verilir. Örn. (Derrida, Archive 15).

• Parantez içinde verilen bilgi metinde sunulan bilgiyi tekrar etmemelidir. (Örneğin “Harold Bloom ... öne sürer” dendikten sonra parantez içinde yazarın soyadının yazılması metinde sunulan bilginin tekrarı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, eğer Bloom’a ait tek bir yapıt kullanılmışsa, yalnızca sayfa numarasını göstermek yeterli olacaktır. (Bloom, 1985: 265) değil (265).

• Parantez içinde sunulan kaynak bilgisi alıntılanan bilgiyi içeren cümle veya ibarenin sonuna gelen noktalama işaretinden önce verilmelidir. Örn. Harold Bloom … öne sürer (265).

• Elektronik ortamdan (internet) alınan kaynaklara ait referans bilgileri, basılı kaynaklarla aynı şekilde gösterilmelidir. Eğer kullanılan çevrimiçi (online) kaynakta sayfa numarası belirtilmemişse parantez içinde de sayfa numarası belirtilmez.

-Metin içinde yazarın belirtilmesi: Bloom bu eleştiriyi dile getirmiştir (265-269).

-Referansta yazarın gösterilmesi: Bu eleştiri dile getirilmiştir (Bloom 265-269).

-Birden fazla yazar: Bu eleştiri (Sidney ve Hopkins 7) yerindedir.

-Birden fazla yer: Bloom bu kurama karşı çıkar (186-187, 276).

-Birden fazla kaynak: (Bloom 76; Hopkins 368)

-Birden fazla ciltli kaynak: (Bloom 2: 185-189)

-Cildin tamamına gönderme yapılıyorsa: (Bloom, 2. Cilt)

-Kurumsal yazarlar: (Birleşmiş Milletler, Kültürel Haklar Komisyonu 56-59)

Metin içerisinde gösterilen kaynaklar haricinde, gerekli görülen açıklamalar için klasik dipnot yöntemi kullanılmalı ve bunlar için otomatik numaralandırma yöntemine başvurulmalıdır. Açıklamalar için kullanılacak ölçüler: İki yana yaslı, sol ve sağ girinti:0 cm, aralık önce ve sonra 0nk, satır aralığı: tek olmalıdır.

Kaynakçanın Hazırlanması:

• Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalı ve yazarların soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

• Kaynakçada yer alan yapıtları yayımlayan yayınevleri belirtilirken yayınevi, yayıncılık gibi sözcükler kullanılmamalıdır. İmge Yayınevi değil İmge, gibi.

• Birden fazla yayınevi gösteriliyorsa, aralarına noktalı virgül konarak tümü belirtilmelidir.

• Aynı yayınevi için birden fazla basım yeri gösterilmişse, yalnızca ilki kullanılmalıdır.

• Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.

Temel Format: Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Başlığı. Basım Yeri: Yayınevi, Basım Tarihi.

Tek yazar: Nabokov, Vladimir. Lolita. New York: Putnam, 1955.

Aynı yazara ait başka bir yapıt: ---. Speak, Memory: An Autobiography Revisited. New York: Knopf, 1999.

İki yazar: Cross, Susan, ve Christine Hoffman. Bruce Nauman: Theaters of Experience. New York: Guggenheim Museum; Londra: Thames & Hudson, 2004.

Üç yazar: Lowi, Theodore, Benjamin Ginsberg, ve Steve Jackson. Analyzing American Government: American Government, Freedom and Power. 3. Baskı. New York: Norton, 1994.

Üçten fazla yazar: Gilman, Sander, ve ark. Hysteria beyond Freud. Berkeley: U of California P, 1993.

Çeviri kitap: Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Çev. Richard Howard. New York: Vintage-Random House, 1988.

Editörlü Kitap: Hill, Charles A., ve Marguerite Helmers, ed. Defining Visual Rhetorics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

Kitapta makale: Ahmedi, Fauzia Erfan. "Welcoming Courtyards: Hospitality, Spirituality, and Gender." Feminism and Hospitality: Gender in the Host/Guest Relationship. Ed. Maurice Hamington. Lanham: Lexington Books, 2010. 109-24.

Sözlük girdileri: "Hospitality." Tanım 1a. Webster’s Third New World Dictionary. 1993.

Ansiklopedi girdileri: Mercuri, Becky. "Cookies." The Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America. Ed. Andrew F. Smith. 1. Cilt. 2004.

Makale, tek yazar: Matarrita-Cascante, David. "Beyond Growth: Reaching Tourism-Led Development." Annals of Tourism Research 37. 4 (2010): 1141-63.

Makale, iki yazar: Laing, Jennifer, ve Warwick Frost. "How Green Was My Festival: Exploring Challenges and Opportunities Associated With Staging Green Events." International Journal of Hospitality Management 29. 2 (2010): 261-7.

Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar:

Sayfa Yapısı: Üst: 3 cm, Alt: 2,3 cm, Sol: 2 cm, Sağ: 2 cm.

Cilt Payı: 0 cm, sol.

Üst Bilgi: 2 cm.

Alt Bilgi: 1,3 cm.

Paragraf başı: 0,6 cm.

Paragraf Aralığı: Önce ve Sonra 2nk Satır Aralığı: Tek

Tablo ve Grafik Kullanımına İlişkin Esaslar:

1. Metin içerisindeki tablo ve grafiklerin 9 punto büyüklüğünde hazırlanması gerekmektedir.

2. Metin haricinde ek olarak sunulacak tablo ve grafikler, kaynakçadan sonra “Ekler” başlığı altında verilmelidir.

3. Tablo numarası ve isimleri alt kısmına, bu bilgilerin alındığı kaynak açıklaması ise parantez içinde yazılmalıdır.

4. Tablo, grafik ve resimler 10 sayfayı geçmemelidir.

Yazıların Gönderilmesi:

Yukarıda belirtilen ilkelere göre hazırlanan yazılar, DergiPark sistemi üzerinden http://dergipark.gov.tr/egetdid internet adresi üzerinden gönderilir. Özet, abstract, anahtar kelime ve keywords içermeyen makaleler dikkate alınmamaktadır. Çeviri ve aktarmalarla birlikte, çeviri veya aktarmanın yapıldığı orijinal metnin birer kopyası da yayınlanması için gönderilen nüshalara eklenmelidir. Makale ve açıklamalar içerisinde farklı yazı karakterleri kullanılmış ise bunlar belirtilmeli, makale ile birlikte yazı karakteri de gönderilmelidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazar(lar)ına geri verilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenmiş ise, yazar düzeltmelerin yapıldığı metni DergiPark üzerinden http://dergipark.gov.tr/egetdid internet adresine göndermelidir. Makaleler ile ilgili bütün yazışmalar DergiPark üzerinden gerçekleşmektedir.