Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 15 Sayı - 1

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 15 Sayı - 1

İÇ KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Kültürel Belleğin Uzman Taşıyıcıları Olarak Âşıklar
The Minstrels as The Expert Carriers of Cultural Memory
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Doi: 10.13062/tdid.2015111622  

Hem Büyücü, Hem Rahip, Hem de Tabip: Uzmanlaşma Neden Yok?
Magician, Priest and Physician all in One: Why No Specialisation?
Doç. Dr. Osman KARATAY

Doi: 10.13062/tdid.2015111623

Orta Asya’dan Bilecik’e Hıdırellez
Hıdırellez from Central Asia to Bilecik
Doç. Dr. Nurfeddin KAHRAMAN – Yrd. Doç. Dr. Refik ARIKAN

Doi: 10.13062/tdid.2015111624

Gazipaşa’daki Geçiş Dönemi ve Halk Hekimliği Pratiklerinde
Orta Asya Türk Kültürü ve İnanç Sisteminin Tesirleri
The Influence of the Ancient Turkic Culture and Beliefs Systems over
the Transitional Period and Folk Medicine Practices in Gazipasa of Antalya
Huriye EMEN

Doi: 10.13062/tdid.2015111625

Fa Hsien’in Türkistan’da Seyahati
Itinerary of Fa Hsien in Turkestan
Dr. Kürşat YILDIRIM

Doi: 10.13062/tdid.2015111626

XX. Yüzyıl Başlarında Türk ve Yabancı Algısında
Pan-Türkist ve/veya Pan-Turanist Coğrafya ve Turan Halkları-II
Pan-Turkist and/or Pan-Turanianist Lands and Turanian Peoples
in Perceptions of Turkish and Foreign at the Beginning of the 20th Century-II
Doç. Dr. Ahmet KARAÇAVUŞ

Doi: 10.13062/tdid.2015111627

Aytmatov Anlatılarında İlâhî Tefekkür/Temenni Bilinci ve Ferdi Çok Dinlilik
Metaphysical Thinking, Spirit of Prayer and Multiconfessionalism in the
Works of Aitmatov
Dr. Ahmet SARIGÜL

Doi: 10.13062/tdid.2015111628

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Güzel Adlandırmalar
Euphemisms in Poems of Sezai Karakoç
Dr. Halil ADIYAMAN

Doi: 10.13062/tdid.2015111629

Mut Yöresi Ağzında “Yaklaşma” Bildiren -Dı Oldu- ve -(Y)Ik Oluġ- Yapıları
-DI oldu- and -(y)IK oluġ- Structures Stating “Approximation” in The Dialect of Mut Region
Doç. Dr. Talip DOĞAN

Doi: 10.13062/tdid.2015111630

Kırım Tatar Kimliğini Yeniden İnşa Etme Çabalarında Süreli Yayınlar
ve Kitaplarda Yer Alan Folklor Ürünlerinin Rolü (1991-2014)
The Role of Folklore Products which Located in Periodicals and Books in the Efforts Rebuilding the Crimean Tatar Identity (1991-2014)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU – Prof. Dr. Mehmet AÇA

Doi: 10.13062/tdid.2015111631

Yeni Pazar’da Türkçe Öğretimi: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
The Teaching of Turkish in Novi Pazar:
Problems Encountered in Implementation and Solution Suggestion
Okt. Fazıl ÖZDAMAR

Doi: 10.13062/tdid.2015111632

Siyasal Bilgilenme ve Çift-Yönlü Siyasal İletişim Bağlamında
KKTC’de Sosyal Medyanın Demokrasi Açısından Önemi
The Importance of Social Media in TRNC within the Context of Political Information,
Two-Way Political Communication and Democracy
Öğr. Gör. Sevilay Arslan - Prof. Dr. Hikmet Seçim
<
Doi: 10.13062/tdid.2015111633

Fehîm-i Kadîm’e Mâl Edilen Bir Atasözleri Kitapçığı: Durûb-ı Emsâl-i Türkî
A Booklet of Proverbs Attributed to Fehim-i Kadim: Durûb-i Emsâl-i Türkî
Dr. Ramazan EKİNCİ

Doi: 10.13062/tdid.2015111634

Kitap Değerlendirmeleri / Book Reviews

Altan Çetin – Galip Çağ, İbn Haldun Umranında Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
Kazım UZUN

Doi: 10.13062/tdid.2015111635

Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad
Recep Efe ÇOBAN

Doi: 10.13062/tdid.2015111636

Mirkasım Usmanov, Kazan Şarkiyatçılığı’nın Kaderi (XX. Yüzyıl)
Gülbahar KURTULUŞ

Doi: 10.13062/tdid.2015111637

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları